ترجمه انواع مقاله و کتاب و تحقیق دانشجویی و دانشگاهی با قیمت مناسب

مشتریان اصلی گروه ترجمه پویا وب

گروه اصلی مشتریان ترجمه انگلیسی به فارسی ، گروه ترجمه پویا وب  را دانشگاهیان تشکیل می دهند. . این گروه از افراد در جامعه ایران متاسفانه از لحاظ بودجه دچار محدودیت می باشند و قادر به خرج کردن حجم بالایی برای ترجمه های خود نیستند . پس از توجه و بررسی  دانشگاهیان و جامعه دانشجویی گروه ترجمه پویاوب تصمیم گرفتیم سیستمی کاملاً متفاوت را برای سرویس های ترجمه خود عملی نماییم که تا حدود زیادی مشکل هزینه را برطرف کند .

ترجمه متن دانشجویی

طبق رویه مرسوم که به اشتباه در ایران استفاده می شود و در هیچ موسسه معتبری در دنیا استفاده نمی گردد کیفیت ترجمه ها را به انوع مختلفی تقسیم نموده و بر اساس آن از مشتری هزینه دریافت می کنند.این کار علاوه بر اینکه فرد را سردرگم می نماید که چه سرویسی را انتخاب کند باعث می شود هزینه بیشتری به مشتری تحمیل شود.در نتیجه تصمیم بر این شد برترین کیفیت را با قیمتی مناسب و یکسان برای تمامی ترجمه های خود ارائه دهیم تا مشتریان راضی باشند

ترجمه دانشجویی

بخش ترجمه دانشجویی گروه ترجمه پویاوب،بخش بسیار ویژه ای است که قیمت ها در این بخش بسیار نازل است.این بخش ترجمه متون های مختلف دانشجویی در زمینه های مختلف و متنوع در مقاطع کاردانی،کارشناسی ،کارشناسی ارشد و ترجمه پایان نامه ها به طور ویژه می باشد که با قیمت های ویژه ترجمه می شود.

21 Apr 2019